پلک بزن، شاید دیگه نباشه

میون  همه ی ویدیوهای کوتاه و بلندی که از کرمانشاه میرسه، امروز یک ویدیو دیدم از مردمی که رفته بودن سر مزار از دست داده هاشون و یک مرد جوونی که نشسته بود کنار دو تا قبر. ازش پرسیدن قبر کیه. گفت این قبر همسرمه و این قبر پسرمه. و اشک بود که پایین می […]

Back to Top